ŠTUDIJNÝ ODBOR GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Študijný odbor Grafik digitálnych médií sme začali vyučovať na našej škole ako prví na Slovensku. Prví absolventi tohto študijného odboru opúšťali brány našej školy už v roku 2006. V súčasnosti v tomto odbore ponúkame štvorročnú dennú formu štúdia a dvojročnú pomaturitnú formu štúdia.

Absolventi študijného odboru Grafik digitálnych médií si môžu nájsť uplatnenie predovšetkým:

  • vo webových dizajnérskych štúdiách
  • v internetových službách
  • v reklamných agentúrach
  • v reprodukčných a grafických štúdiách
  • vo vydavateľstvách
  • v tlačiarňach
  • pokračovať v štúdiu na vysokej škole
  • pracovať ako samostatní grafici alebo weboví dizajnéri na voľnej nohe

Podrobnejšie informácie o študijnom odbore: Grafik digitálnych médií